Hình đi chơi Hầm Hô - Đàn Tế Trời Tây Sơn

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013
Bên dưới hạ nguồn bị vỡ dzo lũ lụt vừa rồi nên bị chặn ở thượng nguồn để sửa chữa,thuyền úp bờ thía ni đây
Mới nghe bảo không có thuyền lên trên phải đi bộ là ai cũng ớn oài
Những chú cún của Hầm Hô thấy khách đi đâu là theo đó rất ư là dzui,thậm chí bắt xếp hàng chụp hình cũng OK lun.Tới 5 chú lận nhé
Hôm đi chơi do nước chảy xiết nên dzịt đành cho nằm bờ
Hai bà chị cùng cơ quan tự sướng thấy ớn