Series ảnh "Quy Nhơn hôm nay" do Hadaicon thực hiện P1

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015
Toàn bộ cảnh Thành Phố Quy Nhơn được HADAICON thực hiện vào tháng 04/2014

CẢNH DƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - TP QUY NHƠN

  
CẢNH ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG - TP QUY NHƠN


CẢNH EO NÍN THỞ - TP QUY NHƠN


CẢNH ĐƯỜNG XUÂN DIỆU - TP QUY NHƠN


CẢNH KHU DỰ ÁN VINPEARL LAND TP QUY NHƠN

CẢNH CẢNG QUÂN SỰ TP QUY NHƠN

CẢNH CẢNG CÁ - TP QUY NHƠN


CẢNH ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ - TP QUY NHƠN


CÒN TIẾP