Series ảnh "Quy Nhơn hôm nay" do Hadaicon thực hiện P2

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015
 Toàn bộ cảnh Thành Phố Quy Nhơn được HADAICON thực hiện vào tháng 04/2014  

ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ - TP QUY NHƠN
 


ĐƯỜNG ĐÔ ĐỐC BẢO - TP QUY NHƠN

ĐƯỜNG PHẠM HÙNG - TP QUY NHƠN

ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH NỐI DÀI - TP QUY NHƠN

ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - TP QUY NHƠN

ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG - TP QUY NHƠN

CÒN TIẾP P3
 

  • Series ảnh "Quy Nhơn hôm nay" do Hadaicon thực hiện P1