Hình hadaicon con chào đời và phát triển

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014
Hadaicon dzui mừng thông báo .Sau cả ngày giáng trần hành hạ mẹ thì bé hot boy hadaicon con đã "Mẹ tròn con xinh minh tinh" vào lúc 15h50 hôm  20/08/2014 với cân nặng 3,3kg các tềnh iu ạ .Cảm ơn vk iu dấu rất nhìu và đồng cảm ơn ekip khoa sản hôm nay của BVDK Tỉnh Bình Định

Hình bé sau 3 ngày tuổi


Hình bé 10 ngày tuổi

Hình bé 02/09/2010


Hình Đầy Tháng 17/09/2014


Ngày 04/10/2014