Hình hadaicon con chào đời và phát triển - P2

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014
Bé được 02 tháng tuổi (20/10/2014)

Bé đi tiêm ngừa 26/10/2014