Video Giải Lân - Sư - Rồng Quận 5 Mở Rộng Lần thứ III, năm 2021 - Cúp Chợ Lớn

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021


       Tối 24/04/2021 tại Quảng trường Công Viên Văn Lang,Phường 9, Quận 5, TPHCM .UBND quận 5 đã tổ chức Giải Lân - Sư - Rồng Quận 5 Mở Rộng Lần thứ III, năm 2021 - Cúp Chợ Lớn với sự tham gia của 11 đoàn trong Thành Phố, 24 đoàn ở các tỉnh thành khác ,hơn 300 vận động viên của nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước gồm : An Giang, Bình Thuận, Bình Dương , Đà Nẵng, Đồng Tháp, Đồng Nai, Ninh Thuận, Long An, Phan Thiết, Vĩnh Long....

Sau 2 ngày tranh tài hấp dẫn,đêm 25/04/2021 đã bế mạc và công bố bảng điểm và thành tích như sau : 
Bảng Báo Điểm Thi Múa Rồng Truyền Thống:
- Vương Long Đồng Tháp : 7.26
- Tâm Nghĩa Phan Thiết : 6.88
- Huỳnh Lân Đường Biên Hòa : 6.34
- Việt An Châu An Giang : 7.90
- Hải Nam Liên Hữu : 8.44
- Gia Thắng Bình Dương : 8.25
- Nam Hoa Phan Thiết : 8.0
- Tinh Anh Đường Quận 5 : 8.29

- Sáng 25.04 : bắt đầu từ 8h00
- Thứ tự thi đấu: Từ số 1 đến số 12
- Chiều 25.04 : bắt đầu từ 13h30
- Thứ tự thi đấu: Từ số 13 đến số  24
- Tối 25.04: bắt đầu từ 18h00
- Thứ tự thi đấu: Từ số 25 đến số 33

Bảng Báo Điểm Thi Múa Lân Lên Mai Hoa Thung Sáng 25.04:
- Trung Anh Đường Tây Ninh : 7.3
- Quang Đế Miếu Châu Đốc : 7.53
- Xóm Lưới Komtum : 8.3
- Bảo Long Đường Quận 8 : 5.4
- Tinh Anh Đường Quận 5 : 7.97
- Kwong Ngai Bình Dương : 8.63
- Thống Nhất Quận 5 : 8.70
- Hào Nhựt Vĩnh Long : 8.4
- Long Nhi Đường Quận 8 : 8.17

Bảng Báo Điểm Thi Múa Lân Lên Mai Hoa Thung Chiều 25.04:
- Trung Liên Đường Đồng Nai : 3.67
- Miếu Bảy Bà Châu Đốc : 8.1
- Sang Anh Đường Quận 5 : 6.8
- Tâm Hoa Đường Quận 5 : 6.7
- Đình Thần Châu Phú Châu Đốc : 7.3
- Hào Dũng Đường Quận 5 TEAM A : 8.73

Bảng Báo Điểm Thi Múa Lân Lên Mai Hoa Thung Chiều 25.04:
- Hào Dũng Đường Team B : 8.93
- Hùng Dũng Đường Quận 5 : 9.02
- Hoa Sư Kim Long Tây Ninh : 7.37
- Tam Hòa Đường Đồng Nai : 8.34
- Phương Tế Đường Quận 5 : 6.82
- Tứ Câu Đà Nẵng : 8.75
- Nam Hoa Phan Thiết : 8.77 
- Hải Nam Liên Hữu Team A : 9.10 

Bảng điểm của Liên Đoàn Lân Sư Rồng Thành Phố Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/liendoanlansurongthanhpho/

Kết quả Múa Rồng Truyền Thống như sau:
Đoàn Lân - Sư - Rồng Hải Nam Liên Hữu (Q.5, TP.HCM) giải Nhất 

Đoàn Lân - Sư - Rồng Tinh Anh Đường (Q.5, TP.HCM) giải Nhì

Đoàn Lân - Sư - Rồng Gia Thắng (Bình Dương) giải Ba

Đoàn Lân - Sư - Rồng Nam Hoa (Phan Thiết) giải Khuyến khích

Đoàn Lân - Sư - Rồng Việt An Châu (An Giang) giải Khuyến khích

Kết quả Múa lân lên Mai Hoa Thung như sau : 
Đội Hải Nam Liên Hữu (Q.5, TP.HCM) 

Đoàn Hùng Dũng Đường (Q.5, TP.HCM) giải Nhì

Đoàn Lân - Sư - Rồng Hào Dũng Đường B (Q.5, TP.HCM) giải Ba 

Đoàn Nam Hoa (Phan Thiết) giải Ba

Đoàn Lân - Sư - Rồng Tứ Câu (Đà Nẵng) giải Khuyến khích

Đoàn Lân - Sư - Rồng Hào Dũng Đường A (Q.5, TP.HCM) giải Khuyến khích

Đoàn Lân - Sư - Rồng Thống Nhất Đường (Q.5, TP.HCM) giải Khuyến khích

Đoàn Lân - Sư - Rồng Kwong Ngai (Bình Dương) giải Khuyến khích

Đoàn Lân - Sư - Rồng Hào Nhựt (Vĩnh Long) giải Khuyến khích

Mời các bạn theo dõi thêm tại 

HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ THEO DÕI CLIP THI ĐẤU CỦA TỪNG ĐỘI NHÉ