Tổng hợp màn trình diễn tại Liên hoan Lân, Sư, Rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định Lần I - 2022

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

      Liên hoan Lân, Sư, Rồng Đất Võ Quy Nhơn - Bình Định Lần thứ I năm 2022 được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/8/2022 tại thành phố biển Quy Nhơn tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành, với 21 Đoàn Lân, Sư, Rồng có danh tiếng ở 10 tỉnh, thành trên toàn quốc tham gia như:

+Đội LSR Tứ Câu - Đà Nẵng

+Đội LSR Bạch Hổ - Đà Nẵng

+Đội LSR Bảo Sơn Thiên Ấn – Đà Nẵng

+Đội LSR Triệu Đà – Đà Nẵng

+Đội LSR Quang Nghệ - Bình Dương

+Đội LSR Miếu Bảy Bà - An Giang

+Đội LSR Style 2D - Lâm Đồng

+Đội LSR Dinh Trấn Võ - Quảng Nam

+Đội LSR Xóm Lưới – Kon Tum

+Đội LSR Tâm Minh – Kon Tum

+Đội LSR Hoàn Thiện – Kon Tum

+Đội LSR Long Nhi – Hồ Chí Minh

+Đội LSR Thống Nhất – Hồ Chí Minh

+Đội LSR Ngọc Phúc – Gia Lai

+Đội LSR Nam Sơn Đường – Khánh Hòa

+Đội LSR Minh Tịnh - Quy Nhơn

+Đội LSR Minh Phước - Quy Nhơn

+Đội LSR Hoàng Phát - Quy Nhơn

+Đội LSR Kỳ Hoàn - Quy Nhơn

+Đội LSR Thiên Vương - Quy Nhơn

+Đội LSR Phước Hậu - Quy Nhơn

Tham gia với 02 Bộ môn thi đấu là “Mai Hoa Thung” và “Địa bửu” và được tổ chức thi đấu theo Luật quốc tế. Tổ trọng tài đến từ TP Hồ Chí Minh.


KẾT QUẢ THI MÚA LÂN LÊN MAI HOA THUNG

+Giải nhất: Đội LSR Tứ Câu - Đà Nẵng

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.88 điểm

Giải thưởng 12.000.000VND + Cúp + Cờ


+Giải nhì: Đội LSR Quang Nghệ - Bình Dương

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.88 điểm

Giải thưởng 10.000.000VND + Cúp


+Giải ba: Đội LSR Miếu Bảy Bà - An Giang

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.83 điểm

Giải thưởng 8.000.000VND + Cúp


+Giải khuyến khích 1: Đội LSR Style 2D - Lâm Đồng

Tổng số điểm bình quân đạt được là :  7.75 điểm

Giải thưởng 6.000.000VND+ Cờ


+Giải khuyến khích 2: Đội LSR Bạch Hổ - Đà Nẵng

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 6.70 điểm

Giải thưởng 6.000.000VND+ Cờ


+Giải khuyến khích 3: Đội LSR Thiên Vương - Quy Nhơn

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 6.38 điểm

Giải thưởng 6.000.000VND+ Cờ

 

KẾT QUẢ THI MÚA LÂN ĐỊA BỬU

+Giải Nhất: Đội LSR Dinh Trấn Võ - Quảng Nam

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 8.45 điểm

Giải thưởng 10.000.000VND + Cúp + Cờ


+Giải Nhì: Đội LSR Quang Nghệ - Bình Dương

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 8.08 điểm

Giải thưởng 8.000.000VND + Cúp


+Giải Ba: Đội LSR Tứ Câu - Đà Nẵng

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.98 điểm

Giải thưởng 7.000.000VND + Cúp


+Giải khuyến khích 1: Đội LSR Style 2D - Lâm Đồng

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.80 điểm

Giải thưởng 5.000.000VND + Cờ


+Giải khuyến khích 2: Đội LSR Xóm Lưới – Kon Tum

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.71 điểm

Giải thưởng 5.000.000VND + Cờ


+Giải khuyến khích 3: Đội LSR Thiên Vương - Quy Nhơn

Tổng số điểm bình quân đạt được là : 7.56 điểm

Giải thưởng 5.000.000VND + Cờ

SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ VIDEOS CÁC ĐỘI THI ĐẤU LÂN SƯ RỒNG
Xóm lưới Kon - Tum tiếc núi phút cuối bị té đau | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1-2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN HÁI LINH CHI, MANG CHONG CHÓNG VỀ CHO GIA CHỦ


Tiếc mục thi đấu của Tâm Minh KonTum | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1-2022


Bạch Hổ - Đà Nẵng | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN GIẢI CỨU TIỂU BẠCH HỔ


Thống Nhất - Hồ Chí Minh | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục ĐƯỜNG TĂNG GIẢI CỨU MỸ HẦU VƯƠNG


Quang Nghệ - Bình Dương | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN HÁI LINH CHI


Style 2D - Lâm Đồng | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục MÃNH SƯ VƯỢT LÂM SƠN


Long Nhi - Hồ Chí Minh | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022


Tứ Câu - Đà Nẵng | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục MANG LÁ THUỐC TRỊ ĐỘC VỀ TRAO CHO GIA CHỦ


Bảo Sơn Thiên Ấn - Đà Nẵng | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN HÁI LINH CHI


Thiên Vương - Quy Nhơn | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN HÁI HOA TRI ÂN CÁC LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID 19


Miếu Bảy Bà - An Giang | Mai Hoa Thung | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT THÁC SÔNG CÔN LẤY KIẾM BẠC GIÚP QUANG TRUNG KHỞI NGHĨA


Xóm Lưới - Kon Tum | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ ĐẠI PHÁ TỬU QUÁN


Thiên Vương - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT ĐẦM TÌM NGỌC QUÝ DÂNG LĂNG ÔNG


Dinh Trấn Võ - Quảng Nam | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục KIM SƯ VƯỢT SUỐI GIẢI CỨU PHƯỢNG HOÀNG,ĂN LINH CHI LÊN NÚI PHẤT CỜ KHỞI NGHĨA


Quang Nghệ - Bình Dương | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT TRƯỜNG SƠN CỨU LÂN CON


Hoàng Phát - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ NGAO DU CỨU GÀ CON


Nam Sơn Đường - Khánh Hoà | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục KIM SƯ NAM SƠN TIÊU DIỆT XÀ TINH, HÁI LINH CHI


Hoàn Thiện - Kon Tum | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục HỒNG SƯ DŨNG MÃNH DIỆT THANH XÀ, HÁI LINH CHI


Minh Phước - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ ĐẤU TRÍ XÀ TINH, HÁI LINH CHI


Minh Tịnh - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ TRUY TÌM BẢO VẬT


Kỳ Hoàn - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục MÃNH THÚ HOÁ THẦN Y


Ngọc Phúc - Gia Lai | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ VƯỢT NÚI CHƯ LÂY, THỈNH NỎ CHƯ THẦN GIÚP ANH NÚP ĐÁNH GIẶC


Tứ Câu - Đà Nẵng | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ ĐẠI PHÁ GIA VIÊN


Tâm Minh - Kon Tum | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục NAM SƯ NGAO DU VÀO BUÔN LÀNG ĂN LÁ


Triệu Đà - Đà Nẵng | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục THẦN THÔNG TINH HIỂN


Style 2D - Lâm Đồng | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục MÃNH SƯ VƯỢT SƠN THỦY, ĐẢ MÃN XÀ ĐOẠT LINH CHI


Phước Hậu - Quy Nhơn | Lân Địa Bửu | Lân Sư Rồng Đất Võ lần 1 - 2022
Tiết mục MÃNH SƯ VƯỢT SƠN THỦY, ĐẢ MÃN XÀ ĐOẠT LINH CHI

HÀ ĐẠI CON