Tổng hợp các đoàn lân Trung Thu Quy Nhơn 2022

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

 

Trống trận chào mừng | LSR Thiên Vương | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Shock trong đêm diễn Mai Hoa Thung đầu tiên | LSR Thiên Vương | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Tứ Lân mừng gia chủ | LSR Thiên Vương | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Tuyệt kỹ múa Rồng trên Mai Hoa Thung | LSR Thiên Vương | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trống trận Chào mừng | LSR Hiển Nam | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn múa Rồng | LSR Hiển Nam | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Tứ Lân mừng gia chủ | LSR Hiển Nam | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Mai Hoa Thung đường phố | LSR Thiên Vương | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trống trận chào mừng | LSR Vạn Phát | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn múa Rồng | LSR Vạn Phát | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Lục Lân chào mừng | LSR Vạn Phát | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Trống Trận chào mừng | LSR Trung Anh Đường | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Tứ Lân mừng gia chủ | LSR Trung Anh Đường | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Trống Trận chào mừng | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn múa Rồng | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Lân nghệ thuật | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Tiết mục trình diễn Tề Thiên múa cột gây nguy hiểm cho người xem nhất từ trước đến nay


Trình diễn Tứ Lân leo cột cùng lúc tuyệt đẹp | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn tuyệt đỉnh Kung Fu gây sốc | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn múa Sư nghệ thuật cực hay | LSR Kỳ Hoàn | Trung Thu Quy Nhơn 2022


Trình diễn Mai Hoa Thung | LSR Vạn Phát | Trung Thu Quy Nhơn 2022