Series videos Festival Huế 2022

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2022


Festival Hue 2022 | Hue Sup Race | Khởi động biểu diễn Ca nô mô hình tuyệt đỉnh
 


Festival Hue 2022 | ASEAN TRADITIONAL COSTUMES EXHIBITION | Trang phục truyền thống các nước Asean
 


Festival Hue 2022 | Exhibition "Traditional Hue Ao Dai" | Tư liệu Áo Dài Huế xưa và nay
 


Festival Hue 2022 | Extreme speed and racing cano water | Những pha biểu diễn ca nô nước tuyệt đỉnh
 


Festival Hue 2022 | Long Course SUP 6km | Vòng đua SUP dài 6km
 


Festival Hue 2022 | Festival "Country market festival" Tiled Bridge Thanh Toan | Cầu Ngói Thanh Toàn
 


Festival Hue 2022 | Food Festival "Hue Capital with Four Directions" | Lễ hội ẩm thực Kinh đô Huế
 


Festival Hue 2022 | Street Festival "Cultural Colors" | Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”
 


Festival Hue 2022 | Hue Sup Race | Vòng thi đấu SPRINT 200M
 


Festival Hue 2022 | Hue street festival day | Dạo đường phố Huế ngày lễ hội
 


Festival Hue 2022 | Hue Sup Race | Vòng thi KID RACE 1KM
 


Festival Hue 2022 | Hue hot air balloon 2022 | Lễ hội Khinh Khí cầu “Cố đô Huế nhìn từ bầu trời”
 


Festival Hue 2022 | Exhibition Medical regime of the Nguyen Dynasty | Triển lãm y quan Triều Nguyễn 


Festival Hue 2022 | The royal dance "Lantern Dance" | Điệu múa cung đình "Vũ điệu đèn lồng"
 


Festival Hue 2022 | Hue Sup Race | Vòng thi đấu SPRINT 200M